ประเทศไทยกำลังแสวงหาความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

เขากล่าวว่าประเทศไทยกำลังแสวงหาความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของสมาชิกอาเซียนในที่ประชุมในอินโดนีเซียในเดือนตุลาคม “ในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอาเซียนที่หลากหลายรวมถึงเทศกาลรามเกียรติ์ภาพยนตร์อาเซียนและงานเทศกาลอาหาร” นายวีระกล่าวหนังสือ 200 หน้าประกอบด้วย 13 บทในหัวข้อตั้งแต่อาหารสถาปัตยกรรมเครื่องแต่งกาย

วิถีชีวิตการแสดงทางวัฒนธรรมและศาสนา สรุปได้ว่าการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายศิลปินแห่งชาติและช่างภาพธีระภัทรลิขิตกุลหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือร่วมกับผู้ได้รับรางวัล SeaWrite Jeeranan Pitpreecha ช่างภาพ Sayan Chuenudomsavad และผู้ประพันธ์ Hor Supawut Jantasaro จัดทำหนังสือเล่มนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของอาเซียนกว่า 300 ภาพ หนังสือเล่มนี้มีให้บริการที่ Asean Central Center และการแสดงจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม

About the author: admin