ม็อบสี่ล้อแดงฮือต้านยุบไนท์ซาฟารี-ศูนย์ประชุมเชียงใหม่

งานเข้า”กอบกาญจน์”เจอม็อบสี่ล้อแดง–กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน ต้านยุบ”ไนท์ซาฟารี-ศูนย์ประชุมเชียงใหม่” อ้างกลัวขาดรายได้-พนักงานตกงาน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำแผนการตลาด

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยการประชุมเพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่  โดยระหว่างการประชุมได้มีกลุ่มสี่ล้อแดง และกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน ที่ขายอาหารสัตว์ให้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนกว่า 50คน และเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  อีก20 คนที่มายืนอยู่ด้านหลัง โดยได้มีการชูป้ายประท้วงคัดค้านการยุบรวม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปควบรวมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนได้ยื่นหนังสื่อถึง นางกอบกาญจน์ เพื่อคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 ที่ให้โอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมนานาชาติ เป็นเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)นั้น เกรงว่าชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล ทั้งตำบลหนองควาย ตำบลแม่เหียะ ตำบลบ้านปง และตำบลสุเทพ เพื่อจัดหาอาหารสัตว์ ขายให้กับชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะขาดรายได้ และเกรง พนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟรีและศูนย์ประชุมนานาชาติ จะตกงานและอ้างว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่บริหารโดย “สำนักงานพิงคนคร”สามารถเลี้ยงตัวเองได้  ภายหลังนางกอบกาญจน์ ได้รับหนังสื่อก็รับปากกับกลุ่มผู้ชุมชนว่าจะนำเรื่องนี้พิจารณา และจะแจ้งให้ทางรัฐบาลทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

About the author: admin