แม่สอด

อำเภอแม่สอดมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีวัดวาอารามมากมาย ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ มีอาทิ พระธาตุหินกิ่วดอยดินกี่ หรือ เจดีย์หินพระอินทร์แขวน ตั้งอยู่เขตบ้านวังตะเคียน เป็นสิ่งที่เกิดจากปรากฏการณ์จากธรรมชาติและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากและใกล้เคียงหลั่งไหลมากราบไหว้เสมอ

นอกจากนี้ยังมี ศาลหลักเมืองแม่สอด ศาลเจ้าพ่อพะวอ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินเชิงเขาพะวอบนถนนสายตาก-แม่สอด ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจดีย์พระธาตุผาแดง คอกช้างเผือก แม่สอดยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สำคัญ ได้แก่ วัดถ้ำอินทนิล ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่เจี้ย จุนฺโท, วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย) อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดไป 12 กิโลเมตร ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระตรีโลกเชษฐ์ ซึ่งเป้นพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย, วัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งอยู่ในตลาด อำเภอแม่สอด มีสถาปัตยกรรมเจดีย์วิหารสัมพุทเธ ซึ่งเป็นทั้งวิหารและองค์เจดีย์ในอาคารเดียวกัน, วัดชุมพลคีรี (วัดกลาง) ภายในประดิษฐานเจดีย์สีทององค์ใหญ่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า หรือมักเรียกโดยทั่วไปว่า “เจดีย์กบฏ”, วัดไทยวัฒนาราม (วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือวัดไทยใหญ่) เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ มีเจดีย์โกนวิน ซึ่งเป็นเจดีย์มอญทรงเครื่องสามฉัตร ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมุนี ซึ่งจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปของพม่า และวัดดอนแก้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

About the author: admin