“โขนหน้าไฟ” มหรสพสมโภชส่งเสด็จสู่แดนสรวง

การแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่9 ได้ร้อยเรียงเรื่องราวและประพันธ์บทขึ้นมาใหม่ ระดมนาฏศิลปินเกือบ 400 ชีวิต เพื่อให้การแสดงยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติสูงสุด

พระราม พระลักษณ์นั่งบนราชรถ ยกทัพนำไพร่พลวานรไปเปิดศึกกับทศกัณฐ์ คือการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร ซึ่งเป็นชุดแรกที่ใช้เปิดการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ หรือโขนหน้าไฟ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปรียบดั่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ทรงฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อแก้ปัญหาความยากลำบากให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข สงบร่มเย็น
“โขนหน้าไฟ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราว คัดเลือกเฉพาะตอนที่สำคัญ และรังสรรค์บทประพันธ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
กรมศิลปากรระดมนาฏศิลปินเกือบ 400 ชีวิต แสดงโขนหน้าไฟ ถ่ายทอดบทบาทเกือบชั่วโมง ผ่านการแสดง 4 ชุด เริ่มด้วยชุดพระรามข้ามสมุทร ชุดศึกทศกัณฐ์ครั้งแรก ชุดยกรบ และจบด้วยชุดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โขนหน้าไฟ หนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถือเป็นสัญลักษณ์ของงานออกทุกข์ หรืองานออกพระเมรุพระบรมอัฐิ เป็นแบบแผนราชประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สำหรับครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ใช้นักแสดงกว่า 3,000 ชีวิต เพื่อให้งานมหรสพสมโภชงดงามและยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติสูงสุด. – สำนักข่าวไทย

About the author: admin