health news

สธ.พร้อมดูแลวันถวายพระเพลิง-ซ้อมฮ.ช่วยคนป่วย

สธ.พร้อมดูแลประชาชน ร่วมพระราชพิธี ระดมแพทย์ จากทุกหน่วยเข้าปฏิบัติงาน รอบมณฑลพิธี-พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มดอกไม้จันทน์ ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมสาธิตขั้นตอนการขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข