travel news

โรงเจเชงเฮียงตั๊ว

อีกหนึ่งโรงเจที่ชาวเมืองสมุทรสาครนิยมมาถือศีลในช่วงเทศกาลสำคัญคือ โรงเจเชงเฮียงตั๊ว ตั้งอยู่บริเวณตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไม่ปรากฎหลักฐานว่าเริ่มก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.ใด

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูจนเป็นที่เลื่องลือ คือถ้ำเสาหินที่ภายในนั้นคุณจะได้พบกับเสาหินปูน ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยมีความสูงประมาณ 62.5 เมตร ทั้งนี้การก่อเกิดของโพรงถ้ำ ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ใจของถ้ำหลายแห่งภายในอุทยานฯ นั้น สันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะ เป็นต้นน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีลำห้วยไหลวกวนมากมายกลางผืนป่าและกัดเซาะเพิงผาเทือกเขาหินปูน