Blog

“ผู้ประกันตน” บุกฟ้องศาลปกครอง ร้องเอาผิดรมว.แรงงาน ออกกฎไม่ชอบธรรม

“กลุ่มผู้ประกันตน” ฟ้องศาลปกครอง ให้สั่งเพิกถอนกฎกระทรวง3ฉบับ หวั่นผลประโยชน์ทดแทนหลังชราภาพไม่เป็นธรรม จี้ รมว.แรงงานออกกฎใหม่ เมื่อวันที่ 19ต.ค. ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ กลุ่มผู้ประกันตนที่รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ประเภทบำนาญและผู้ประกันตนที่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ จำนวน51คน นำโดย น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย และนายรังสรรค์ ทองดาษ พร้อมทนายความ ยื่นฟ้อง รมว.แรงงาน

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูจนเป็นที่เลื่องลือ คือถ้ำเสาหินที่ภายในนั้นคุณจะได้พบกับเสาหินปูน ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยมีความสูงประมาณ 62.5 เมตร ทั้งนี้การก่อเกิดของโพรงถ้ำ ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ใจของถ้ำหลายแห่งภายในอุทยานฯ นั้น สันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะ เป็นต้นน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีลำห้วยไหลวกวนมากมายกลางผืนป่าและกัดเซาะเพิงผาเทือกเขาหินปูน

สธ.พร้อมดูแลวันถวายพระเพลิง-ซ้อมฮ.ช่วยคนป่วย

สธ.พร้อมดูแลประชาชน ร่วมพระราชพิธี ระดมแพทย์ จากทุกหน่วยเข้าปฏิบัติงาน รอบมณฑลพิธี-พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มดอกไม้จันทน์ ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมสาธิตขั้นตอนการขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข